Οι επιχειρήσεις αργούν να υιοθετήσουν το Intelligent Automation

Οι επιχειρήσεις αργούν να υιοθετήσουν το Intelligent Automation

Σχεδόν 600 επικεφαλής επιχειρήσεων από 6 κλάδους και 13 χώρες, συμμετείχαν στην καινούρια έρευνα της KPMG

Οι επιχειρήσεις αργούν να υιοθετήσουν το Intelligent Automation

Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα της KPMG «Easing the pressure points: The State of Intelligent Automation», οι επιχειρήσεις δεν υιοθετούν αρκετά γρήγορα τις τεχνολογίες Intelligent Automation (IA), Αrtificial Intelligence (AI), Advanced Analytics and Robotic Process Automation (RPA), ούτως ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να πετύχουν τους επιθυμητούς στόχους και αποδόσεις. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν και το επιτυγχάνουν, παρουσιάζουν ισχυρές οικονομικές επιδόσεις.

Στα πλαίσια της συνεργασίας KPMG και HFS Research για τους σκοπούς της πιο πάνω έρευνας, διερευνήθηκε το πόσο γρήγορα υιοθετούνται οι τεχνολογίες Intelligent Automation και καταγράφηκαν οι επιτυχίες και προκλήσεις που προέκυψαν.

Σχεδόν 600 επικεφαλής επιχειρήσεων από 6 κλάδους και 13 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 100 κορυφαίων στελεχών, συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα και μίλησαν για την εμπειρία τους σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ζητημάτων σχετικά με Intelligent Automation.

«Οι επενδύσεις και η υιοθέτηση τεχνολογιών Intelligent Automation γίνονται με γοργό ρυθμό, αλλά πολλές επιχειρήσεις πασχίζουν να αποδείξουν τον σημαντικό αντίκτυπο που επιφέρουν», δήλωσε ο Cliff Justice, KPMG Principal and Head of Intelligent Automation.

«Χωρίς μια ολιστική ψηφιακή στρατηγική μετασχηματισμού που να στηρίζει τις επενδύσεις σε Intelligent Automation σε ολόκληρο το φάσμα μια επιχείρησης, τα έργα αυτά καθηλώνονται σε πιλοτική λειτουργία και αποτυγχάνουν στο να επιφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ωστόσο, όταν υιοθετούνται με σαφή όραμα και ολοκληρωμένη προσέγγιση, οι τεχνολογίες Intelligent Automation ωθούν σημαντικά τις επιχειρήσεις, όχι μόνο με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, αλλά και με θετικά οικονομικά αποτελέσματα».

Βασικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν:

• Η επένδυση σε τεχνολογίες Intelligent Automation είναι ισχυρή, με το 52% των επιχειρήσεων να επιβεβαιώνουν επενδύσεις άνω των 10 εκ. δολαρίων. Ωστόσο, οι επενδύσεις δεν εμφανίζονται ισορροπημένες μεταξύ των τομέων λειτουργίας (κυρίως στον χρηματοοικονομικό τομέα και τα λογιστικά).

• Υπάρχει μια σαφής συσχέτιση μεταξύ της κλίμακας υιοθέτησης και της ανώτερης χρηματοοικονομικής απόδοσης. Την ώρα που το 64% των επιχειρήσεων που ρωτήθηκαν και που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις δήλωσαν ότι θα επενδύσουν σε τεχνολογίες Intelligent Automation μέσα το 2019, το 59% των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις χρειάζονται 2 μέχρι 5 χρόνια για την επιτυχή υιοθέτηση τεχνολογιών Intelligent Automation.

• Συνολικά, μόνο το 17% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν υιοθετήσει τεχνολογίες Intelligent Automation. Τα smart analytics παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη υιοθέτηση, την ώρα που η τεχνολογία robotic process automation παρουσιάζει τη λιγότερη.

• Η τεχνολογία που οι επιχειρήσεις πειραματίζονται ή εφαρμόζουν περισσότερο σε πιλοτική μορφή είναι η Artificial Intelligence (36%).

• Η υιοθέτηση η κύρια πρόκληση για την επίτευξη των βασικών στόχων σε σχέση με τις τεχνολογίες Intelligent Automation. Άλλες αξιοσημείωτες προκλήσεις που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την χρηματική επένδυση που απαιτείται· την έλλειψη σαφήνειας σε ό,τι αφορά την υποχρέωση λογοδοσίας κατά τον σχεδιασμό· και ανησυχίες σχετικά με τις αλλαγές στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση του ρίσκου.

• Τα στελέχη των επιχειρήσεων είναι αισιόδοξα για τον αντίκτυπο που θα έχουν οι τεχνολογίες Intelligent Automation στις θέσεις εργασίας - περίπου οι μισοί ερωτηθέντες είπαν ότι η αυτοματοποίηση θα επηρεάσει λιγότερο από το 20% του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Ο Thomas Erwin, Head of KPMG Global Lighthouse και συνέταιρος στην KPMG Γερμανίας, είπε: «Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, ολοκληρωμένη στρατηγική Intelligent Automation που ενσωματώνει πολύπλοκες τεχνολογίες, όπως Artificial Intelligence, τρία βασικά στοιχεία είναι απαραίτητα: σαφείς επιχειρηματικοί στόχοι, επαρκής προϋπολογισμός και σωστά σχεδιασμένη προσέγγιση. Αυτά είναι θεμελιώδους σημασίας ζητήματα για την επιτυχή υιοθέτηση των τεχνολογιών Intelligent Automation σε όλο το φάσμα της επιχείρησης».

Ο Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Digital Innovation Senior Manager στην KPMG Κύπρου δήλωσε: «Η εισαγωγή των τεχνολογιών έξυπνης αυτοματοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα οργανισμό, δεν είναι αρκετή από μόνη της. Αντιθέτως, η ενίσχυση της τεχνολογίας με ανθρωποκεντρικές στρατηγικές και ο σωστός σχεδιασμός, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ως προς τα πλεονεκτήματα που μπορούν να δημιουργηθούν. Το πλάνο αυτό πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα τη διαχείριση αλλαγών και να εξασφαλίζει ότι ο άνθρωπος θα έχει βασικό ρόλο τόσο στον καθορισμό όσο και στην υλοποίηση του, με τρόπο που να αποφέρει τα μέγιστα οφέλη για τον οργανισμό».

Loader