Χρεώστε €1 το 8998 να δούμε ποιος θα στέλνει ανοησίες

Χρεώστε €1 το 8998 να δούμε ποιος θα στέλνει ανοησίες

Τέθηκε ξανά σε λειτουργία ο τηλεφωνικός αριθμός 8998 μέσω του οποίου μπορούμε να ενημερώνουμε για τις απαραίτητες μετακινήσεις μας και μαζί τέθηκαν νέοι περιορισμοί σε εφαρμογή. 

Αυτοί αφορούν τον χρόνο που δίδεται στον καθένα αλλά και στους χαρακτήρες που θα δέχεται το SMS. 
Η διακίνηση θα ισχύει για εύλογο χρονικό διάστημα αναλόγως της κατηγορίας.

Κι επειδή για ακόμα μία φορά δείξαμε το νου μας, στέλνοντας δεκάδες χιλιάδες μηνύματα καιυπεφορτώνοντας το σύστημα, εμείς θα προτείναμε να μπει μία χρέωση €1 για να δούμε ποιος θα στέλνει ανοησίες για να κάνει χάζι από εδώ και μπρος. 

Loader