Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Το Εαρινό Εξάμηνο 2020 θα ολοκληρωθεί κανονικά

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Το Εαρινό Εξάμηνο 2020 θα ολοκληρωθεί κανονικά

Διασφαλίζεται η ομαλή ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητριών και φοιτητών μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ανταποκρινόμενο άμεσα στις προκλήσεις που παρουσιάζει η εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-CoV-2, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε το τρέχον Εαρινό Εξάμηνο 2020 ολοκληρωθεί κανονικά και χωρίς καθυστέρηση. Τόσο οι ακαδημαϊκές όσο και οι διοικητικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου προσφέρονται, εξ αποστάσεως, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή και απρόσκοπτη ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητριών και φοιτητών του. 

 Συγκεκριμένα, όλα τα μαθήματα (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών / στούντιο / μουσικής / χορού, κ.λπ.) προσφέρονται εξ αποστάσεως, διασφαλίζοντας την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω εναλλακτικών μεθόδων, οι οποίες ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη ποιότητα στην ανώτερη εκπαίδευση. Τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του Εαρινού Εξαμήνου 2020 και, ως εκ τούτου, οι φοιτήτριες/φοιτητές που βρίσκονται στο εξωτερικό δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν στην Κύπρο.   

Οι διά ζώσης γραπτές εξετάσεις θα αντικατασταθούν από εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης, όπως π.χ. προφορικές εξετάσεις, δημιουργία πορτφόλιο, εξετάσεις με ανοικτά βιβλία, εξετάσεις με ηλεκτρονική επιτήρηση, κ.τ.λ. σε πλήρη εναρμόνιση με τα πρότυπα ποιότητας και τις κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, όπως αυτά ανακοινώθηκαν στις 31 Μαρτίου 2020 (www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea-ekdiloseis/anakoinoseis-el/511-31-03-2020-final-exams-koronoios). 

Η εξεταστική περίοδος, η οποία σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο διαρκεί από τις 18 Μαΐου 2020 μέχρι τις 2 Ιουνίου 2020, θα παραταθεί μέχρι τις 5 Ιουνίου 2020.  

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο έχει προχωρήσει στη δημιουργία ιστοσελίδας με χρήσιμες πληροφορίες (FAQ) για τις φοιτήτριες και φοιτητές του (www.unic.ac.cy/spring2020) για θέματα που αφορούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στη διεξαγωγή ενδιάμεσων και τελικών εξετάσεων, στην έκδοση των τίτλων σπουδών, στις τελετές αποφοίτησης, καθώς και στην παροχή χρήσιμων στοιχείων επικοινωνίας. 

Loader