Η KPMG αναγνωρίζεται ως «Leader» της αγοράς

Η KPMG αναγνωρίζεται ως «Leader» της αγοράς

Σε εκθέσεις ανθρώπινου δυναμικού της ALM Intelligence

Η KPMG αναγνωρίζεται ως «Leader» της αγοράς

Η KPMG έχει αναγνωριστεί ως πρωτοπόρος («Leader») σε παγκόσμιο επίπεδο σε τρεις νέες εκθέσεις της ALM Intelligence, οι οποίες αξιολογούν τη δυνατότητα και την ποιότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διάφορων οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς Workforce Management (διαχείρισης του προσωπικού), HR Operations (λειτουργιών ανθρώπινου δυναμικού) και Change Management and Communications (διαχείρισης αλλαγών και επικοινωνίες).

Η εταιρεία ALM Intelligence πρωτοπορεί στην έρευνα αγοράς από το 1970, προβαίνοντας σε αναλύσεις του τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις τρεις τελευταίες εκθέσεις της υπογραμμίζει την ηγετική θέση της KPMG στη σημερινή ολοένα και πιο ανταγωνιστική και ραγδαίως αναπτυσσόμενη αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τον θετικό αντίκτυπο που έχει στους πελάτες της η ομάδα της KPMG People & Change.

Η έκθεση Workforce Management Consulting της ALM εξαίρει τη μεθοδολογία διαμόρφωσης του προσωπικού της KPMG, απονείμοντας ταυτόχρονα τη διάκριση «Best in Class» για αριστεία στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των πελατών. Η έκθεση Vanguard της ALM σχετικά με HR Operations Consulting αναδεικνύει την προοπτική «outside-in» που παρέχει η KPMG σε ό,τι αφορά τον μετασχηματισμό των υπηρεσιών και των μοντέλων της, απονείμοντας τη διάκριση «Best in Class» στο λειτουργικό μοντέλο και σύστημα της KPMG Powered Enterprise delivery model. Πέραν του ότι κατατάσσει την KPMG ως «Leader» της αγοράς, η έκθεση Vanguard της ALM σχετικά με Communications and Change Management Consulting αναγνωρίζει πως η συμβουλευτική προσέγγιση και το πλαίσιο της KPMG «Change Things conversation framework» επιτρέπει στους υπαλλήλους των πελατών της να επιτυγχάνουν εσωτερικές οργανωτικές αλλαγές.

«Η KPMG έχει διακριθεί ως «Leader» στις τρεις νέες εκθέσεις της ALM Intelligence, οι οποίες επικεντρώνονται στην αξιολόγηση οργανισμών που σήμερα θεωρητικά βρίσκονται στην κορυφή της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση τις δυνατότητες, το βάθος της εμπειρογνωμοσύνης, τις υπηρεσίες και τον αντίκτυπο στους πελάτες σε ό,τι αφορά την εκτέλεση ολοκληρωμένων έργων, ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησης και το περιεχόμενο των εργασιών του κάθε πελάτη», δήλωσε η κα. Liz DeVito, Αναπληρώτρια Διευθύντρια και Επικεφαλής για την Έρευνα στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού της ALM Intelligence.

Ο κ. Mark Spears, Επικεφαλής της ομάδας People and Change της KPMG σε παγκόσμιο επίπεδο, σχολίασε σχετικά: «Στη σημερινή υπερ-ανταγωνιστική αγορά, οι οργανισμοί αναζητούν στην KPMG καθοδήγηση και στήριξη σε κρίσιμες αποφάσεις που μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις τους. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για το έργο που επιτελείται από τον οργανισμό μας και που αναγνωρίστηκε η παροχή κορυφαίας ποιότητας υπηρεσιών, εμπειρογνωμοσύνης και αποτελεσμάτων σε πελάτες».

«Κτίζοντας στο προσωπικό μας, ικανότητες σε θέματα στρατηγικής στις ήδη υπάρχουσες ικανότητες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, ως KPMG Κύπρου επιδιώκουμε να σταθεροποιήσουμε και να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση. Ταυτόχρονα, τα μοντέλα μας ξεχωρίζουν για την ευχέρεια μετατροπής των στρατηγικών που σχεδιάζονται, σε απτές ενέργειες που μπορούν να τύχουν εφαρμογής και διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα», πρόσθεσε ο κ. Αντώνης Παρτζίλης, επικεφαλής υπηρεσιών People & Change της KPMG Κύπρου.

Loader