Επίμαχο θέμα για τα Airbnb, ποιοι θα δικαιούνται να ενοικιάζουν

Επίμαχο θέμα για τα Airbnb, ποιοι θα δικαιούνται να ενοικιάζουν

H Eπιτροπή Eμπορίου της Βουλής δεν έχει καταλήξει

Επίμαχο θέμα για τα Airbnb, ποιοι θα δικαιούνται να ενοικιάζουν

Της Αριάνας Χαριλάου

Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις ενοικιάσεις τουριστικών καταλυμάτων με τη μέθοδο Airbnb, αφού ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού υπάρχει το επίμαχο θέμα του ποιοι θα δικαιούνται να ενοικιάζουν με αυτή τη μέθοδο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Αντρέα Κυπριανού, ο οποίος αναφέρθηκε στις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν επί του συγκεκριμένου θέματος, σημείωσε πως κάποιοι ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να είναι ελεύθερο. «Δηλαδή όποιος έχει διαμέρισμα και θέλει να εγγραφεί στο μητρώο που θα δημιουργηθεί και θα δημιουργείται η δυνατότητα μέσα από τη νομοθεσία και να γίνονται παράπονα στο Υφυπουργείο Τουρισμού εάν υπάρχουν προβλήματα μέσα από τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Κάποιοι ωστόσο ισχυρίζονται ότι θα πρέπει πρώτα να λαμβάνεται η σύμφωνος γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής κοινόκτητης οικοδομής ή η πλειοψηφία των ιδιοκτητών», είπε.

Παράλληλα, ανέφερε, ότι για να εγγραφεί κάποιος στο μητρώο θα πρέπει να έχει ΦΠΑ και θα πρέπει να πληροί και κάποιες άλλες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, όπως αυτές περιγράφονται στη πρόταση νόμου. «Θα μπει κάτω από μια συγκεκριμένη νομοθεσία η διαχείριση και η μέθοδος αυτή που μέχρι σήμερα ήταν ανεξέλεγκτη. Θα είναι προς όφελος και των παρόχων αυτής της υπηρεσίας γιατί πλέον θα είναι θεσμοθετημένη η διαδικασία αλλά και προς όφελος της πολιτείας γιατί δεν θα υπάρχουν περιθώρια φοροδιαφυγής για τον οποιονδήποτε έχει κέρδη από αυτή τη διαδικασία», τόνισε.

Μεταβατική περίοδος τριών ετών

Σημείωσε δε ότι για όσους ενοικίαζαν το ακίνητό τους με τη μέθοδο του Airbnb μέχρι την ψήφιση της πρότασης νόμου, προβλέπεται μεταβατική περίοδος τριών ετών εντός της οποίας θα πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις που θέτει η πρόταση νόμου. Για να εγγραφεί κάποιος στο μητρώο, εξήγησε, θα πρέπει να πληρούνται προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας και ο ιδιοκτήτης να έχει αριθμό ΦΠΑ.

Δεν πρέπει να συμπεριληφθούν αυστηρά κριτήρια αδειοδότησης

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, σημείωσε πως το ΑΚΕΛ επανέλαβε στην επιτροπή, ότι δεν διαφωνεί με την αδειοδότηση και εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων σε μητρώο, έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, των θεμάτων ασφάλειας και υγείας και της τήρησης των διαφόρων νομοθεσιών, ωστόσο οι ανησυχίες εστιάζονται στο ότι δε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην πρόταση νόμου αυστηρά κριτήρια αδειοδότησης, τα οποία θα δημιουργήσουν προβλήματα στα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα που λειτουργούν σήμερα. «Προσπαθώντας να λύσουμε ένα πρόβλημα, δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε βιαστικές αποφάσεις οι οποίες πιθανόν να κλείσουν αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, από τα οποία ζουν σήμερα εκατοντάδες οικογένειες και κρατούν ζωντανά δεκάδες χωριά μας στην ύπαιθρο», ανέφερε.

Στη σημερινή συνεδρία, το ΑΚΕΛ υπέβαλε ερωτήσεις επί του αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου και κατάθεσε εισηγήσεις για αλλαγές αλλά και τον προβληματισμό του για την προτεινόμενη πρόνοια για την αδειοδότηση μονάδας σε κοινόκτητη ιδιοκτησία, όπως είναι τα διαμερίσματα, η οποία πιστεύει ότι, όπως διατυπώνεται, θα δημιουργήσει προβλήματα, είπε ο κ. Κώστα.

Προσπάθειες για πιο ευέλικτο σχέδιο

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους τόνισε πως γίνεται προσπάθεια το σχέδιο να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο, ώστε να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν, όσο πιο πολλές τουριστικές μονάδες γίνεται. «Από τη μια για να μπει τάξη και έλεγχος και από την άλλη να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων να έχουν ένα μεγαλύτερο οικονομικό όφελος, να μπορούν δηλαδή να συνάπτουν συμβόλαια με τουριστικούς πράκτορες ή εταιρείες», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόταση νόμου θα τροποποιήσει τον υπό ψήφιση νόμο για τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, ο οποίος θα βρεθεί ενώπιον της Ολομέλειας στις 15 Φεβρουαρίου, και ως εκ τούτου θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου.

Loader