Έτοιμο το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για Έρευνα και Καινοτομία

Έτοιμο το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για Έρευνα και Καινοτομία

Πρόεδρος Αναστασιάδης: Ολοκλήρωση μεταρρύθμισης με δημιουργία Υφυπουργείου

Έτοιμο το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για Έρευνα και Καινοτομία

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ Δρ. Φίλιππος Πατσαλής, προέβη σε λεπτομερή παρουσίαση των στρατηγικών πυλώνων του προτεινόμενου πλαισίου, των μέτρων πολιτικής και των δράσεων που θα αναληφθούν την περίοδο 2019-2021.

Σε χαιρετισμό του κατά την παρουσίαση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως μέσα από μία σειρά μεταρρυθμίσεων η Κυβέρνηση «προχωρά στην απρόσκοπτη υλοποίηση του στόχου να δημιουργήσουμε νέους παραγωγικούς τομείς ανάπτυξης, με βασικούς πυρήνες ώθησης την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέλυσε τις δράσεις που υλοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση και πρόσθεσε πως «η ολιστική μεταρρύθμιση του συστήματος διακυβέρνησης, στο οποίο θα ενσωματωθούν με οριζόντιο και ολοκληρωμένο τρόπο τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα καταστεί εφικτή με τη δημιουργία σχετικού Υφυπουργείου που θα άπτεται επί των εν λόγω θεμάτων», σημειώνοντας ότι το σχετικό νομοσχέδιο έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται σύντομα να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η ετοιμασία και υποβολή του πλαισίου σε διάστημα μόλις έξι μηνών αποτελεί «απτή απόδειξη των γοργών ρυθμών με τους οποίους κινείται το νέο σύστημα διακυβέρνησης της έρευνας και της καινοτομίας», ενώ εξέφρασε επιπρόσθετα τη στήριξη του προς τους θεσμούς του νέου συστήματος για την υιοθέτηση μελλοντικών εισηγήσεων που θα συμβάλλουν στη δημιουργία των βασικών προϋποθέσεων επιτυχίας του συστήματος.

Παρουσιάζοντας το νέο Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής, ο Δρ. Πατσαλής σημείωσε πως πρόκειται για «ένα εργαλείο εκκίνησης της μεταρρύθμισης της έρευνας και της καινοτομίας στην Κύπρο», εξηγώντας πως εδράζεται σε εννέα βασικούς πυλώνες «με σκοπό τη συνολική και αποτελεσματική προσέγγιση όλου του φάσματος των ζητημάτων που άπτονται της έρευνας και της καινοτομίας». Ανάμεσα στους στόχους μας, ανέφερε ο Δρ. Πατσαλής, είναι η λειτουργία ενός ενιαίου, συνεκτικού και οργανωμένου συστήματος διακυβέρνησης για την έρευνα και την καινοτομία, η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για Ε&Κ και η ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας, στα πρότυπα κορυφαίων Ιδρυμάτων παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης του προτεινόμενου πλαισίου στρατηγικής, το ΕΣΕΚ ανέπτυξε κανάλια επικοινωνίας με τους βασικούς εταίρους του εγχώριου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, διοργανώνοντας μάλιστα πρόσφατα εκδήλωση ανοικτού διαλόγου με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων.

Loader