ΓεΣΥ: Ευρωπαϊκή κάρτα νοσηλείας για δικαιούχους

ΓεΣΥ: Ευρωπαϊκή κάρτα νοσηλείας για δικαιούχους

Χορηγία προς ιδιωτικά νοσηλευτήρια

ΓεΣΥ: Ευρωπαϊκή κάρτα νοσηλείας για δικαιούχους

Πλήρη δωρεάν ιατροφαρμακευτική στα ευρωπαϊκά εθνικά συστήματα υγείας, θα έχουν οι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ από 1/6/2019, ύστερα από έγκριση σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο πρότασης του Υπουργείου Υγείας για έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας νοσηλείας.

Όπως εξήγησε ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, μέχρι στιγμής οι δικαιούχοι για κάρτα νοσηλείας στο εξωτερικό ήταν με συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια, ενώ βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού τώρα δικαιούχοι για έκδοση κάρτας ασφάλισης υγείας είναι και όλοι οι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ. Ως εκ τούτου, από 1/6/2019 όλοι όσοι είναι γραμμένοι στο ΓΕΣΥ θα τους εκδίδεται και ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας, κάτι που σημαίνει πως όταν βρίσκονται στο εξωτερικό θα λαμβάνουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε όλα τα αντίστοιχα εθνικά συστήματα υγείας. Αυτό όπως είπε ο Υπουργός περιλαμβάνει και τα ενδονοσοκομειακά, παρόλο που στην Κύπρο αυτό θα εφαρμοστεί σε ένα χρόνο από σήμερα.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην έγκριση από το Υπουργικό συμπληρωματικού προϋπολογισμού για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

«Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη για επιπλέον υποστηρικτικό προσωπικό, έχουμε εγκρίνει προϋπολογισμό για 25 νέες θέσεις γραφέων και 8 θέσεις λειτουργών λογιστηρίου, επιπλέον των 300 θέσεων που έχουν εγκριθεί τον περασμένο Φεβρουάριο που συμπεριλάβαναν και 40 θέσεις γραφέων», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι στόχος της αύξησης των θέσεων γραφέων είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο του κοινού όσο και του ιατρικού προσωπικού στα αυτόνομα πλέον νοσηλευτήρια. Σχετική πρόταση θα κατατεθεί με το άνοιγμα της Βουλής.

Μέχρι €60,000 στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για διαπίστευση στο ΓΕΣΥ

Επιπλέον εγκρίθηκε σχέδιο παροχής επιδότησης στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που θα ενταχθούν στο ΓΕΣΥ με στόχο την διαπίστευσή τους. Έτσι θα επιχορηγούνται οι επιλέξιμες δαπάνες για διαπίστευση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων μέχρι και 60 χιλιάδες ευρώ ανά νοσηλευτήριο. Το συνολικό κόστος του συγκεκριμένου σχεδίου είναι 3 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη πενταετία.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, κάτι που όπως είπε θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες ποιοτικά.

Η πρόταση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, έγινε με σκοπό να καθησυχαστούν οι ανησυχίες που εκφράζονται από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια αναφορικά με το κατά πόσο θα μπορούν να ανταποκριθούν και να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις με τα δημόσια νοσηλευτήρια.

« Σκοπός του Σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό, είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων και βοήθειας υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια, στοχεύοντας έτσι στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, μέσω της εφαρμογής των προτύπων ποιότητας και της διαπίστευσής τους από φορείς και σώματα αναγνωρισμένα από τον διεθνή Οργανισμό International Society for Quality in Healthcare (ISQua)», αναφέρεται.

Το Σχέδιο καλύπτει όλα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που είναι αδειούχα και στη βάση των κατηγοριών που προνοεί ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμος και θα συμβληθούν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, εντάσσοντας τις υπηρεσίες τους στο ΓεΣΥ. Το Σχέδιο θα έχει διάρκεια πέντε ετών και θα λήξει στις 31 Μαΐου 2024.

Η επιχορήγηση αφορά στην καταβολή εφάπαξ ποσού που να καλύπτει το 50% της συνολικής δαπάνης του νοσηλευτηρίου για σκοπούς συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €25,000, καθώς και το 70% της συνολικής δαπάνης του νοσηλευτηρίου για απόκτηση διαπιστευτηρίου ποιότητας (accreditation) με ποσό χορηγίας τις €35,000, ανάλογα με την κατηγορία. Σημειώνεται πως η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για κάλυψη του κόστους της διαδικασίας διαπίστευσης δεν θα ξεπερνά τις €60,000 ανά νοσηλευτήριο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι €3.047,500.

Επέκταση υπερωριακής απασχόλησης σε Εξωτερικά Ιατρεία και ΤΑΕΠ

Παράλληλα ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι έχει εγκριθεί πρόταση για επέκταση της υπερωριακής απασχόλησης, δηλαδή της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων στα αυτόνομα νοσηλευτήρια μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2020 και την επέκταση της υπερωριακής απασχόλησης στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών τα απογεύματα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στα ΤΑΕΠ. Το μέτρο θα συνεχίσει μέχρι 30 Ιανουαρίου 2020.

«Αναμένω ότι μετά και τις συναντήσεις που θα έχει ο ΟΚΥπΥ με τους Διευθυντές των ΤΑΕΠ, θα εξεύρουν κι άλλους τρόπους αντιμετώπισης των υπαρκτών προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή», είπε.

Επιπλέον ο Υπουργός ανέφερε ότι στη συγκεκριμένη πρόταση θα τερματίζονται πλέον οι παραπομπές στον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες υγείας που θα αποζημιώνονται από τον ΟΑΥ και μέχρι τώρα παραπέμπονταν από τα δημόσια στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Αυτά αφορούν και επεμβάσεις και εξετάσεις όπως μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες, κολονοσκοπήσεις, κοκ. Οι παραπομπές αυτές τερματίζονται από 1 Ιουνίου 2019.

Σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν εξελίξεις και σημείωσε πως για νεότερα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Loader