Ινδικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο

Ινδικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο

Πρόγευμα εργασίας Invest Cyprus με Ινδούς επιχειρηματίες στο Λονδίνο

Ινδικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο

Πρόγευμα εργασίας σε μέλη της ινδικής επιχειρηματικής κοινότητας του Λονδίνου παρέθεσε πρόσφατα ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus).

Το πρόγευμα εργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής του Invest Cyprus για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού και ως επιχειρηματικού κέντρου, αλλά και της ευρύτερης προσπάθειας του Οργανισμού να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το Brexit για την Κύπρο, ως προορισμού για μεταφορά εταιρικής έδρας., Στο πρόγευμα εργασίας παρευρέθηκαν πέραν των τριάντα εκπροσώπων ινδικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, με παρουσία στην Ινδία και την Ευρώπη.

Στη διάρκεια του προγεύματος εργασίας, ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus πραγματοποίησε λεπτομερή παρουσίαση των οικονομικών προοπτικών, αλλά και των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η Κύπρος σε βασικούς τομείς ανάπτυξης, καθώς και τα χαρακτηριστικά, αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στους τομείς των επενδυτικών ταμείων, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εκπαίδευση. Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα αποδοτική, με τους παρευρισκόμενους να επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο. Το πρόγευμα εργασίας αποτέλεσε μία χρήσιμη πλατφόρμα για την προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού και εταιρικής έδρας, ενώ έδωσε την ευκαιρία διερεύνησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης συνεργασιών και επιχειρηματικών σχέσεων.

Από κυπριακής πλευράς, στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Ανδρέας Ηλιάδης, Σύμβουλος Πολιτικών Υποθέσεων στην Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, ο οποίος εξέφρασε τη βούληση της κυβέρνησης να παρέχει πολιτική στήριξη, αλλά και την ετοιμότητά της να βοηθήσει πρακτικά επιχειρηματίες και εταιρείες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Κύπρο.

Loader