Τράπεζα Κύπρου: Βραβείο «Καλύτερης Τράπεζας Υποθεματοφυλακής»

Τράπεζα Κύπρου: Βραβείο «Καλύτερης Τράπεζας Υποθεματοφυλακής»

Για έκτη συνεχή χρονιά αναδείχθηκε «Best Subcustodian Bank» στην Κύπρο για το 2019

Τράπεζα Κύπρου: Βραβείο «Καλύτερης Τράπεζας Υποθεματοφυλακής»

Σε σημερινή ανακοίνωση η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι «η επιλογή της καλύτερη τράπεζας Υποθεματοφυλακής καθορίζεται μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης διαφόρων κριτηρίων, όπως είναι η ποιότητα και αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών, η αποτελεσματική εκκαθάριση των συναλλαγών και οι σχέσεις με τους πελάτες».

Προσθέτει ότι το Τμήμα Θεματοφυλακής της Τράπεζας προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών θεματοφυλακής για επενδύσεις σε όλες σχεδόν τις χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως.

Αναφέρει ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν εκκαθάριση συναλλαγών, φύλαξη τίτλων, υπηρεσίες πληροφόρησης πελατών, παρακολούθηση και διεκπεραίωση εταιρικών πράξεων, εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση σε συνελεύσεις (proxy voting), είσπραξη τόκων και μερισμάτων, αποκοπή φορολογίας στην πηγή και ανάκτηση φορολογίας που παρακρατήθηκε.

Σύμφωνα με την η Τράπεζα Κύπρου, οι υπηρεσίες θεματοφυλακής πλαισιώνουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τη Διεύθυνση Wealth & Markets της Τράπεζας Κύπρου, που περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες Ιδιωτικής Τραπεζικής (Private Banking), Διαχείρισης Θεσμικών Κεφαλαίων και Διεθνών Αγορών (Institutional Wealth Management and Global Markets), Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking), Διαχείρισης Κεφαλαίων (Asset Management) και Διεθνών Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Global Brokerage).

Loader