Το American Center του UNIC φιλοξένησε τη νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ

Το American Center του UNIC φιλοξένησε τη νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ

Η Πρέσβειρα Garber μίλησε για την επιστήμη και τη διπλωματία σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Πανεπιστήμιο

Το American Center του UNIC φιλοξένησε τη νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ

Το American Center του Πανεπιστημίου Λευκωσίας φιλοξένησε την νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, κα Judith G. Garber, για μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την επιστήμη και τη διπλωματία. Κατά την πρώτη επίσκεψη της στο Πανεπιστήμιο από τότε που ανέλαβε τη θέση της, την Πρέσβειρα υποδέχτηκαν η ηγεσία του Πανεπιστημίου: ο Πρύτανης, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, Καθηγητής Νίκος Καρτακούλλης, και ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, κ. Αντώνης Πολεμίτης.

Η Πρέσβειρα εξέφρασε το ενδιαφέρον της για περαιτέρω ενίσχυση και εμπλουτισμό των ήδη πολλαπλών οδών συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και των ΗΠΑ. Από τη δική τους πλευρά, ο κ. Πολεμίτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους μακροχρόνιους δεσμούς του ιδρύματος με τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου, ενώ ο Πρύτανης Πουγιούτας και ο Πρόεδρος Καρτακούλλης ανέπτυξαν το ακαδημαϊκό όραμα και τα επόμενα βήματα του Πανεπιστημίου, αντίστοιχα.

Ακολούθως, στην παρουσίασή της, η κα Garber αναφέρθηκε στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (National Security Strategy), σημειώνοντας ότι η επιστήμη και η τεχνολογία αποτελούν σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τη διεθνή οικονομική ανάπτυξη, και, κατ’ επέκταση, τη διεθνή ασφάλεια. Συγκεκριμένα, η Στρατηγική αυτή υπογραμμίζει τη πρωτοπορία των ΗΠΑ στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας, και της καινοτομίας, ως παράγοντες στην εκκίνηση βιομηχανιών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα και εκτενή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μεταξύ της Πρέσβειρας και των παρευρισκόμενων καθηγητών του Πανεπιστημίου για τα θέματα αυτά, με αναφορά σε σωρεία κοινωνικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διατηρεί, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Κύπρο και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ισχυρούς δεσμούς με τον αμερικανικό ακαδημαϊκό χώρο εδώ και 40 χρόνια, σε επίπεδο θεσμικό, αλλά και ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών. Το American Center του Πανεπιστημίου είναι μια πρωτοβουλία συνεργασίας με την Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία υποστηρίζει αυτούς τους δεσμούς μέσω μιας σειράς εκδηλώσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ακαδημαϊκής, πολιτιστικής και επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου ευρύτερα.

Πριν από το διορισμό της στην Κύπρο, η Πρέσβειρα Garber, μέλος της Ανώτερης Υπηρεσίας Εξωτερικών, υπηρέτησε ως κύρια Αναπληρώτρια Βοηθός Γραμματέας του Γραφείου Ωκεανών, Διεθνών Περιβαλλοντικών και Επιστημονικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών (Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs - OES). Προηγουμένως, ήταν η Αναπληρώτρια Βοηθός Γραμματέας του OES.

Loader