Η φωτογραφία της ημέρας: 13.06.2019

Η φωτογραφία της ημέρας: 13.06.2019

Ανακατασκευή του Υδροφράγματος της Κολομβίας

Η φωτογραφία της ημέρας: 13.06.2019

Πως είναι το υδροηλεκτρικό φράγμα Hidroituango ένα χρόνο μετά την καταστροφή.

Φωτογράφος: Nicolo Filippo Rosso/Bloomberg

Loader