Ο θόρυβος των οχημάτων επιταχύνει τη γήρανση των πτηνών

Ο θόρυβος των οχημάτων επιταχύνει τη γήρανση των πτηνών

Σύμφωνα με γερμανική μελέτη

Ο θόρυβος των οχημάτων επιταχύνει τη γήρανση των πτηνών

Η ηχορύπανση που προκαλεί η κίνηση των οχημάτων στους οδικούς άξονες ενδεχομένως να σχετίζεται με τον αυξημένο ρυθμό απώλειας τελομερών στους σπίνους, σύμφωνα με γερμανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Frontiers in Zoology.

Τα τελομερή είναι τα κάλυπτρα στο τελείωμα των χρωμοσωμάτων, προστατεύοντας τα γονίδια από πιθανές βλάβες. Το κόντυμα των τελομερών αποτελεί ένδειξη επιταχυνόμενης βιολογικής γήρανσης σε όλα τα έμβια όντα.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ορνιθολογίας Max Planck και του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Βόρειας Ντακότα, μελέτησαν τη επίπτωση του θορύβου από την κίνηση των οχημάτων στο μήκος των τελομερών των νεοσσών σπίνων.

Διαπίστωσαν ότι οι σπίνοι που εκτίθενται στον θόρυβο των αυτοκινήτων αφότου έχουν αυτονομηθεί και μπορούν να πετάξουν, έχουν κοντύτερα τελομερή σε ηλικία 120 ημέρων, από τους συνομίληκους σπίνους που έχουν εκτεθεί σε όμοια ηχορύπανση στις 18 ημέρες μετά την αυτονόμησή τους και των οποίων οι γονείς είχαν εκτεθεί στον θόρυβο των οχημάτων κατά το ζευγάρωμα, την επώαση των αβγών και τη φροντίδα των νεοσσών στη φωλιά.

Οι σπίνοι που έχουν εκτεθεί στον θόρυβο μετά την αυτονόμησή τους επίσης έχουν κοντύτερα τελομερή από εκείνα τα πτηνά που δεν έχουν εκτεθεί καθόλου σε τέτοια ηχορύπανση.

Σύμφωνα με τη συγγραφέα της μελέτης Δρ Αντριάνα Ντοραντο-Κορρεα «η μελέτη ανοίγει τον δρόμο για την αναγνώριση των αιτιολογικών μηχανισμών που μπορεί να επηρεάζουν τις διαφορές στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των πουλιών που ζουν σε αστικό ή αγροτικό περιβάλλον».

Η Δρ Σου Ανν Ζολλινγκερ, επίσης μέλος της συντακτικής ομάδας της μελέτης, συμπληρώνει ότι «η μελέτη δείχνει ότι ενώ τα πουλιά προσαρμόζονται στο θορυβώδες περιβάλλον των πόλεων, τελικά γερνάνε ταχύτερα».

Οι ερευνητές κατέληξαν στις προαναφερόμενες διαπιστώσεις μελετώντας 263 πτηνά, συγκρίνοντας το μήκος των τελομερών τους μεταξύ 21ης και 120ης ημέρας μετά την αυτονόμησή τους.

Η έκθεση στον θόρυβο μεταξύ 18-120 ημέρων μετά την αυτονόμηση θεωρείται κρίσιμη περίοδος στη ζωή των σπίνων καθώς επηρεάζονται περισσότερο από την ηχορύπανση ενώ την ίδια περίοδο μαθαίνουν να κελαηδούν, γεγονός που μπορεί να τα κάνει πιο ευαίσθητα στους ήχους.

Loader