ΟΗΕ: Αγράμματοι ένας στους δύο νέους στην υφήλιο!

ΟΗΕ: Αγράμματοι ένας στους δύο νέους στην υφήλιο!

Περίπου 900 εκατ. παιδιών και εφήβων ηλικίας 6-14 ετών δεν γνωρίζει να διαβάζει και να γράφει

ΟΗΕ: Αγράμματοι ένας στους δύο νέους στην υφήλιο!

Σήμερα ζουν στην υφήλιο 1,8 δισεκατομμύρια νέοι ηλικίας μεταξύ 10 και 24 ετών: πρόκειται για τον μεγαλύτερο πληθυσμό νέων ανθρώπων που έχει υπάρξει ποτέ. Ωστόσο, περισσότερο από το μισό όλων των παιδιών και εφήβων ηλικίας 6-14 ετών (δηλαδή πάνω από 900 εκατ.) δεν έχουν βασικές δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και μαθηματικών, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς παρακολουθούν το σχολείο.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα του ΟΗΕ σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας (International Youth Day) που γιορτάζεται κάθε χρόνο, από το 1999 μέχρι σήμερα, στις 12 Αυγούστου με στόχο να επικεντρωθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

To θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για το 2019 είναι ο «μετασχηματισμός της εκπαίδευσης», δηλαδή οι προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών του ΟΗΕ, τις νεολαιίστικες οργανώσεις και τους σχετικούς φορείς ώστε να προωθηθεί η ανοικτή και ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση, καθώς και η δια βίου μάθηση για όλους. Οι στόχοι αυτοί θα αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη της φιλόδοξης «Ατζέντας 2030 για Αειφόρο Ανάπτυξη».

Τα στατιστικά στοιχεία μας υπενθυμίζουν ότι απαιτούνται ακόμη σημαντικοί μετασχηματισμοί για να καταστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα περισσότερο περιεκτικά και προσιτά:

–Μόνο το 10% των ατόμων έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

–Το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού διδάσκεται σε γλώσσα που δεν μιλάει ή δεν καταλαβαίνει πλήρως

– Πάνω από το 75% των προσφύγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι εκτός σχολείου.

Επιπλέον, οι ιθαγενείς νέοι, οι νέοι με αναπηρίες, οι νέες γυναίκες, οι νέοι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή σε ευάλωτες καταστάσεις κ.λπ. αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε μια εκπαίδευση που να σέβεται τις ποικίλες ανάγκες και ικανότητες τους και να αντικατοπτρίζει και να αγκαλιάζει τη μοναδική τους πραγματικότητα

Όπως τονίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η εκπαίδευση είναι ένας «πολλαπλασιαστής της ανάπτυξης», καθώς διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επιτάχυνση της προόδου σε όλους τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης, είτε πρόκειται για την εξάλειψη της φτώχειας, την καλή υγεία, την ισότητα των φύλων, την αξιοπρεπή εργασία και την ανάπτυξη, είτε για τις μειωμένες ανισότητες, τη δράση για το κλίμα ή τις ειρηνικές κοινωνίες.

Νέοι και εργασία

Υπάρχουν 152 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο που εργάζονται, σύμφωνα με την εκτίμηση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO). Από αυτά, σε ποσοστό 48% είναι ηλικίας 5- 11 ετών, 28% είναι ηλικίας 12- 14 ετών και 24% έχουν ηλικία μεταξύ 15 και 17 ετών.

Τα εργαζόμενα αγόρια υπολογίζονται σε 88 εκατ. (58%) και τα κορίτσια σε 64 εκατ. (42%). Σε ποσοστό 70,9% εργάζονται στη Γεωργία, 11,9% στη Βιομηχανία και 17,2% στις Υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, η έλλειψη εκπαίδευσης και η ανεργία μαστίζουν τους νέους καθώς, όπως αναφέρει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, περισσότεροι από 1 στους 5 νέους δεν έχουν απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, ενώ 3 στους 4 από αυτούς είναι γυναίκες.

Η απασχόληση των νέων, εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και κορυφαία πολιτική ανησυχία, επισημαίνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.

Loader