Οι Γερμανοί είναι οι πιο ανοιχτοχέρηδες Ευρωπαίοι, για διακοπές

Οι Γερμανοί είναι οι πιο ανοιχτοχέρηδες Ευρωπαίοι, για διακοπές

Eurostat: οι Γερμανοί πραγματοποίησαν το 26% των συνολικών ευρωπαϊκών τουριστικών δαπανών

Οι Γερμανοί είναι οι πιο ανοιχτοχέρηδες Ευρωπαίοι, για διακοπές

Σύμφωνα με τη Eurostat οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου δαπάνησαν τα περισσότερα ανά ταξίδι διακοπών (περίπου 769 ευρώ) το 2017, ακολουθούμενοι από τους κατοίκους της Αυστρίας (περίπου 641 ευρώ) και της Μάλτας (περίπου 633 ευρώ).

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, οι κάτοικοι δαπάνησαν περίπου 377 ευρώ ανά ταξίδι διακοπών το 2017. Αναλυτικά, η Eurostat καταγράφει ότι το 2017, οι κάτοικοι της ΕΕ δαπάνησαν περίπου 467 δισεκατομμύρια ευρώ για τουριστικά ταξίδια. Από αυτά το 44% έγιναν σε ταξίδια στη χώρα κατοικίας (εγχώριος τουρισμός) και το 56% σε ταξίδια στο εξωτερικό (εξερχόμενος τουρισμός).

Για κάθε τουριστικό ταξίδι, οι Ευρωπαίοι δαπάνησαν κατά μέσο όρο 377 ευρώ και ανά προορισμό, δαπάνησαν κατά μέσο όρο 223 ευρώ σε εγχώρια ταξίδια και 812 ευρώ εκτός χώρας. Ο μέσος όρος ανά διανυκτέρευση ήταν 75 ευρώ (58 ευρώ κατά μέσο όρο για κάθε εγχώρια τουριστική νύχτα και 97 ανά νύχτα κατά μέσο όρο για ταξίδια στο εξωτερικό).

Οι Γερμανοί, Γάλλοι και Βρετανοί τουρίστες ήταν οι μεγαλύτεροι καταναλωτές σε απόλυτους όρους. Οι δαπάνες τους αντιστοιχούσαν στο 58% του συνόλου των τουριστικών δαπανών των κατοίκων της ΕΕ.

Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό των Γερμανών, Γάλλων και Βρετανών τουριστών στο συνολικό αριθμό ταξιδιών (50%) ή διανυκτερεύσεων (53%).Ανά ταξίδι, οι τουρίστες από το Λουξεμβούργο κατέβαλαν τα περισσότερα (769 ευρώ), ακολουθούμενοι από τους Αυστριακούς (641 ευρώ) και πολίτες της Μάλτας (633 ευρώ).

Οι δαπάνες εγχώριου τουρισμού ανά ταξίδι ήταν υψηλότερες στην Αυστρία (371 ευρώ), ακολουθούμενες από τη Δανία (351 ευρώ) και την Ιταλία (331 ευρώ). Στα εκτός χώρα ταξίδια οι μεγαλύτερες δαπάνες έγιναν από τουρίστες της Δανίας (1 279 ευρώ), τους Κύπριους (1 059 ευρώ) και τους Γάλλους (1 000 ευρώ).

Οι κάτοικοι της Δανίας (162 ευρώ), της Αυστρίας (132 ευρώ), της Μάλτας (128 ευρώ), της Ιρλανδίας (112 ευρώ), του Λουξεμβούργου (108 ευρώ) και της Φινλανδίας (102 ευρώ), ξόδεψαν πάνω από 100 ευρώ ανά βραδιά σε κάθε τουριστικό ταξίδι.

Επιπλέον, σ' οκτώ από τις 28 χώρες της ΕΕ, οι κάτοικοι δαπάνησαν περισσότερο από το ήμισυ των τουριστικών δαπανών κατά τη διάρκεια του 2017 για εσωτερικά ταξίδια.

Τα υψηλότερα μερίδια για τις εγχώριες δαπάνες παρατηρήθηκαν για τη Ρουμανία (79%) και την Ελλάδα (76%), ακολουθούμενη από την Ισπανία (66%), τη Γαλλία και την Πορτογαλία (και 65%) και τη Βουλγαρία και την Ιταλία (και 64%).

Ωστόσο, στην πλειονότητα των χωρών, το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών δαπανών πραγματοποιήθηκε σε ξένους προορισμούς με τους κατοίκους του Λουξεμβούργου (99%), του Βελγίου (93%) και της Μάλτα (92%) να αγγίζουν το 90% τουριστικών δαπανών σε τέτοια ταξίδια.

Σε όλες τις χώρες, οι περισσότερες δαπάνες για τουρισμό σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων ταξιδιών για τέσσερις ή περισσότερες νύχτες (μέσος όρος ΕΕ: 72%). Μόνο στην περίπτωση της Σουηδίας (στοιχεία για το 2016) ήταν οι δαπάνες τουριστικής κίνησης για ταξίδια μικρής διάρκειας από 1 έως 3 διανυκτερεύσεις σε σχέση με τα μεγάλα ταξίδια και στη συνέχεια ακολούθησε τη Φινλανδία, όπου το ποσοστό των δαπανών για σύντομες μετακινήσεις ήταν υψηλότερο σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη, για μακρινά ταξίδια.

Το 2017, ο τουρισμός εντός της ΕΕ αντιστοιχούσε στο 94% όλων των τουριστικών ταξιδιών (73% των οποίων ήταν εγχώρια και 21% ταξίδια σε άλλο κράτος μέλος). Σε όρους δαπανών το σύνολο των τουριστικών δαπανών τα εγχώρια ταξίδια αντιστοιχούν στο 44% των συνολικών τουριστικών δαπανών, οι προορισμοί εντός ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων) 78% και οι προορισμοί εκτός ΕΕ 22%.

Οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν σε ξένες ηπείρους ξόδεψαν περισσότερο για ταξίδια στην Αμερική (8% των συνολικών δαπανών των κατοίκων της ΕΕ για τουριστικά ταξίδια), ακολουθούμενη από την Ασία (6%), την Αφρική (3%) και την Ωκεανία (1%).

Τα καταλύματα έλαβαν το 37% των δαπανών για τουρισμό, ενώ οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 31% και διάφορα άλλα έξοδα το 32%. Όσον αφορά τις εγχώριες και εξερχόμενες εκδρομές χωριστά, το μερίδιο των δαπανών μεταφοράς ήταν υψηλότερο κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες για τα ταξίδια στο εξωτερικό από ό, τι για τα ταξίδια στο εσωτερικό. Η διαφορά στο μερίδιο των δαπανών στέγασης ήταν λιγότερο σημαντική (+4 ποσοστιαίες μονάδες για εξερχόμενα ταξίδια). Κατά μέσο όρο, οι δαπάνες ανά ταξίδι ήταν υψηλότερες για ταξίδια για τα οποία το κύριο κατάλυμα ενοικιάστηκε.

Το μέσο κόστος των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν στα ξενοδοχεία ήταν 581 ευρώ (σε σύγκριση με το συνολικό μέσο όρο των 377 ευρώ), ενώ τα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν σε ιδιωτικές εξοχικές κατοικίες κοστίζουν κατά μέσο όρο 189 ευρώ και αυτά που δαπανώνται για καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από φίλους ή συγγενείς 160 ευρώ. Για ταξίδια όπου το κύριο μέσο στέγασης ήταν η ενοικίαση καταλυμάτων, η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε διαμονή ήταν 47 ευρώ - από 24 ευρώ ανά διανυκτέρευση για ταξίδια που δαπανώνται κυρίως σε κατασκηνώσεις σε 59 ευρώ για ταξίδια που δαπανώνται κυρίως σε ξενοδοχεία.

Οι τουρίστες κάτω των 35 ετών αντιπροσώπευαν λιγότερες δαπάνες για τουρισμό (28%) από τις τουριστικές εκδρομές το 2017 (31%). Κατά μέσο όρο, δαπάνησαν 311 ευρώ (15-24 ετών) και 356 ευρώ (25-34 ετών) ανά ταξίδι. Όλες οι άλλες (και μεγαλύτερες) ηλικίες δαπάνησαν κατά μέσο όρο 395 ευρώ ανά ταξίδι, ενώ οι τουρίστες ηλικίας 45 έως 54 ετών ξόδεψαν περισσότερο (413 ευρώ).

Τέλος τα ταξίδια διακοπών και αναψυχής αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών δαπανών (64%) το 2017. Οι επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους αντιπροσώπευαν μόνο το 15% του συνόλου των τουριστικών δαπανών, αλλά αντιπροσώπευαν το 34% του συνόλου των τουριστικών ταξιδιών (η διαμονή ήταν συχνά δωρεάν σε τέτοιου είδους ταξίδια).

Μια τυπική επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους κοστίζει λιγότερο από το ήμισυ του μέσου τουριστικού ταξιδιού (171 ευρώ σε σύγκριση με το συνολικό μέσο όρο των 377 ευρώ). Τα επαγγελματικά ταξίδια αντιπροσώπευαν το 16% των τουριστικών δαπανών το 2017. Τα 517 ευρώ αποτελούν την υψηλότερη μέση δαπάνη ανά ταξίδι, ενώ η δαπάνη ανά διανυκτέρευση ήταν 2,3 φορές υψηλότερη για επαγγελματικά ταξίδια από ό, τι για ταξίδια για προσωπικούς σκοπούς (154 ευρώ ανά διανυκτέρευση έναντι 68 ευρώ ανά διανυκτέρευση).

Loader