Τα νέα κεντρικά γραφεία της Rolex στη Νέα Υόρκη

Τα νέα κεντρικά γραφεία της Rolex στη Νέα Υόρκη

Ο αρχιτέκτονας david chipperfield έχει επιλεγεί για να κατασκευάσει τα νέα κεντρικά γραφεία της Rolex στην Νέα Υόρκη

Τα νέα κεντρικά γραφεία της Rolex στη Νέα Υόρκη

Στο πρόγραμμα ήταν η νικήτρια συμμετοχή που υποβλήθηκε στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές LEED platinum για να ληφθεί υπόψη η βιωσιμότητα και η κατανάλωση ενέργειας.

Η δομή των 165.000 τετραγωνικών ποδιών περιλαμβάνει νέους χώρους γραφείων για προσωπικό και ενοικιαστές, καθώς και ένα νέο κατάστημα στο επίπεδο του εδάφους.

Οι πρώτες απεικονίσεις του έργου απεικονίζουν πέντε κατακόρυφους όγκους, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργήσουν υπαίθριες βεράντες και κήπους στέγης.

Σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες του, το κτίριο θα προσφέρει εμπειρίες μάρκας σε ένα ευρύ φάσμα συμφερόντων της εταιρείας, καθιστώντας ένα σημαντικό σύμβολο της δέσμευσης της Rolex για ποιότητα, ακρίβεια και αριστεία.

Loader