Μπορούμε όλοι να HelpRefugeesWork

Μπορούμε όλοι να HelpRefugeesWork

Η πλατφόρμα που σκοπό έχει να βρει εργασία σε άτομα με Διεθνή Προστασία

Μπορούμε όλοι να HelpRefugeesWork

Τι είναι το HelpRefugeesWork; Το HelpRefugeesWork είναι μία νέα, δωρεάν, διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία φέρνει σε άμεση επαφή άτομα με Διεθνή Προστασία που αναζητούν εργασία και κατάρτιση, με εργοδότες και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Σε αυτήν εγγράφονται μόνο άτομα με Διεθνή Προστασία που αναζητούν εργασία ή και εταιρείες που προσφέρουν κάποιες θέσεις; Οι υποψήφιοι μπορούν να αναρτούν βιογραφικά σημειώματα και να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τις δημοσιευμένες θέσεις εργασίας και κατάρτισης. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν πρόσβαση σε εργατικό δυναμικό που δικαιούται πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αποκτούν επίσης τη δυνατότητα δωρεάν προβολής της εταιρείας τους και έχουν την ευκαιρία να στείλουν μηνύματα υπέρ της παροχής ευκαιριών σε άτομα που προσπαθούν σκληρά να ξαναχτίσουν τις ζωές τους και να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες με τη στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας των ΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Κύπρο ( UNHCR Cyprus).

Γιατί δημιουργήθηκε η πλατφόρμα HelpRefugeesWork; Η πρόσβαση σε εργασία που να αντιστοιχεί στις δεξιότητές τους, καθώς και σε ουσιαστική γλωσσική και επαγγελματική κατάρτιση, είναι απαραίτητη για να μπορέσουν τα άτομα με Διεθνή Προστασία να ενταχθούν στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Συχνά, απασχολούνται σε βραχυπρόθεσμες εργασίες, με χαμηλούς μισθούς, γεγονός που εντείνει τα αισθήματα περιθωριοποίησης, ενώ οι ευκαιρίες απόκτησης δεξιοτήτων και αναβάθμισης των προσόντων τους είναι περιορισμένες.

Πώς θα αλλάξει η ζωή ενός ανθρώπου από αυτό το match making; Η πλατφόρμα HelpRefugeesWork επιθυμεί να αναδείξει τα σπουδαία οφέλη που προκύπτουν για τις τοπικές κοινωνίες από την ενεργητική συμπερίληψη των ατόμων με Διεθνή Προστασία σε ευκαιρίες εργασίας και κατάρτισης. Για το λόγο αυτό διευκολύνει τη δικτύωση των υποψήφιων με την εργοδοτική κοινότητα και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργειών προς αυτή την κατεύθυνση.

Πώς μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αλλάξει τη ζωή ενός πρόσφυγα; Η πλατφόρμα εξασφαλίζει συνεχή πληροφόρηση για θέσεις εργασίας και κατάρτισης για τους υποψήφιους, δίνοντας τη δυνατότητα να αναπτύσσουν βιογραφικά σημειώματα και να αιτούνται για αυτές, άμεσα και εύκολα. Τα στοιχεία που αναρτούν οι υποψήφιοι αναφορικά με το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ τους επιτρέπει τη στόχευση θέσεων εργασίας και εκπαίδευσης που να ταιριάζουν με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες τους.

Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές αναφορικά με τις αναρτήσεις; Αναρτώνται κάθε λογής νέα που σχετίζονται με την εργασιακό περιβάλλον της Κύπρου, συναφείς εξελίξεις, πρωτοβουλίες και προγράμματα που παρέχονται από κρατικούς, ιδιωτικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, διασφαλίζοντας έτσι περιεκτική και επικαιροποιημένη ενημέρωση.

Πώς μπορεί μια εταιρεία να αξιοποιήσει αυτό το πρόγραμμα; Η πλατφόρμα προσφέρει πρακτικές λύσεις σε μία εταιρία για να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσής της, παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση σε ένα ποικιλόμορφο και με υψηλό κίνητρο ανθρώπινο δυναμικό.

Γιατί μια εταιρεία να εγγραφεί στην πλατφόρμα; Η εγγραφή στο HelpRefugeesWork είναι πολύ απλή και εντελώς δωρεάν. Δημιουργώντας ένα λογαριασμό, οι εταιρείες και οι πάροχοι κατάρτισης μπορούν να δημοσιεύουν αγγελίες για θέσεις εργασίας, πρακτικής και εκπαίδευσης όποτε το επιθυμούν και για όσο διάστημα κρίνουν αναγκαίο. Επίσης μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό αναρτημένων βιογραφικών σημειωμάτων και επίσης να προβάλουν δωρεάν τις εργασίες τους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα μία καινοτόμο ευκαιρία ενίσχυσης του προφίλ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους.

Γενικά υπάρχουν δουλειές; Παρατηρείται μία γενικότερη αύξηση στις ευκαιρίες απασχόλησης, συχνά συνδυασμένη με ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό για κάποιους τομείς εργασιών. Συνολικά, η απορρόφηση ατόμων με Διεθνή Προστασία σε εργασίες που εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση και σε αντιστοιχία με τα προσόντα τους, είναι χαμηλότερη της προσδοκώμενης.

Ποιά είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την λειτουργία της πλατφόρμας μέχρι στιγμής; Από την μέχρι στιγμής επικοινωνία μας με εκατοντάδες επιχειρήσεις από όλο το φάσμα οικονομικής δραστηριότητας, διαπιστώνεται η ανάγκη έγκυρης πληροφόρησης σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης των προσφύγων στην αγορά εργασία, την ύπαρξη ή όχι γραφειοκρατικών διαδικασιών για την πρόσληψή τους, όπως επίσης και το εύρος των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους προσόντων. Τα άτομα με Διεθνή Προστασία έχουν πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ακριβώς όπως οι Κύπριοι πολίτες και για το λόγο αυτό δεν ισχύουν οποιεσδήποτε ειδικές διαδικασίες για την πρόσληψή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η επαγγελματική αποκατάσταση ενός πρόσφυγα αποτελεί ευκαιρία ζωής

Υπάρχει ενδιαφέρον από τις εταιρείες; Οι περισσότερες εταιρίες επέδειξαν ενδιαφέρον να ενημερωθούν και αρκετές αξιοποίησαν την πλατφόρμα. Θετική εντύπωση προκαλεί επίσης στους εκπροσώπους των εταιρειών η διαπίστωση ότι, σε αντίθεση με τις διαδεδομένες στερεότυπες αντιλήψεις, ο πληθυσμός των προσφύγων αποτελείται κατά κύριο λόγο από άτομα νεαρά, τα οποία διαθέτουν μεγάλο εύρος προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας. Η δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης είναι επίσης σημαντική, γιατί ενισχύει τις δεξιότητες των υποψηφίων καθώς και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης εκ μέρους των εργοδοτών. Ωστόσο η συμμετοχή προσφύγων σε σχετικά προγράμματα είναι περιορισμένη και χρειάζεται ενίσχυση, ενώ λείπουν προγράμματα που συνδυάζουν κατάρτιση με προσαρμοσμένη, ταχύρρυθμη εκμάθηση της γλώσσας, και τα οποία η διεθνής εμπειρία προκρίνει ως ιδιαίτερα αποτελεσματικά.

Ποιές είναι οι δυνατότητες και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που ευελπιστείτε πως θα έχει αυτό το πρόγραμμα; Τα άτομα με προσφυγικό υπόβαθρο βαδίζουν ένα δύσκολο δρόμο. Καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον, ξεκινώντας από μειονεκτική θέση. Δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, διαθέτουν περιορισμένη επαφή με την τοπική κοινότητα και έχουν να διαχειριστούν την αγωνία της ψυχολογικής προσαρμογής και της κάλυψης των βασικών αναγκών των οικογενειών τους.

Την ίδια στιγμή όμως, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να τα καταφέρουν. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό κίνητρο να πετύχουν. Θέλουν, ακριβώς όπως ο καθένας από μας, να αποδείξουν ποιοι είναι και τι μπορούν να κάνουν, να κερδίσουν το σεβασμό των γύρω τους, να βρουν το στίγμα τους και να νιώσουν ότι ανήκουν.

Η πρωτοβουλία μας φιλοδοξεί να διευρύνει τις δυνατότητες ουσιαστικής και ισότιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ τοπικής κοινωνίας και ατόμων με προσφυγικό υπόβαθρο. Ειδικά σε σχέση με την εργασιακή ένταξη, επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε όσο πλατύτερα γίνεται μία κουλτούρα ενεργητικότερης συμπερίληψης των προσφύγων στις οικονομικές δραστηριότητες. Η πρόσβαση στην εργασία αποτελεί μονόδρομο για την επιτυχημένη κοινωνική ένταξη, την ταχεία εκμάθηση της γλώσσας, την κοινωνική δικτύωση, την αξιοποίηση εν τέλει όλων των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου.

Βρισκόμαστε σε μία περίοδο, στην οποία οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες, αλλάζουν. Τα καταναλωτικό κοινό της χώρας είναι ένα πολυπολιτισμικό ανθρώπινο μωσαϊκό, το οποίο δημιουργεί νέες αγορές και ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένο σε σχέση με το παρελθόν, ως προς τα σημαντικά ζητήματα της εποχής. Αντιλαμβάνεται το ρόλο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής ως κρίσιμο και επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν την ανάλογη ευαισθησία. Μέσω της πρωτοβουλίας μας θέλουμε να αναδείξουμε αυτή τη δυναμική, να πολλαπλασιάσουμε τα παραδείγματα προς μίμηση, και να ενθαρρύνουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα θέματα συμπερίληψης του εν λόγω πληθυσμού.

Loader