Η πρόκληση της μετάβασης των επιχειρήσεων σε τεχνολογίες Cloud

Η πρόκληση της μετάβασης των επιχειρήσεων σε τεχνολογίες Cloud

Οι επιχειρήσεις στρέφονται στην εξωτερική ανάθεση ή αγορά υπηρεσιών

Η πρόκληση της μετάβασης των επιχειρήσεων σε τεχνολογίες Cloud

Καθώς η τεχνολογική επανάσταση είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας, είναι αναγκαίο η κάθε επιχείρηση να επιλέγει τις καταλληλότερες λύσεις για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και των διαδικασιών της, ώστε να αναπτυχθεί και να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό. Στο σημερινό, απρόβλεπτο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, κρίνεται αναγκαίο τα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων να προσανατολίζονται και να δραστηριοποιούνται ενεργά προς τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών υποδομών και διεργασιών τους βάσει των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης, ούτως ώστε να επιστρατεύουν συνεχώς όσα περισσότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μπορούν, στην αρένα του τομέα δραστηριοτήτων τους.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση των τεχνολογικών υποδομών σε περιβάλλον Cloud, παρέχοντας σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους τη δυνατότητα να εκσυγχρονίζονται και να προσφέρουν στους πελάτες τους τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Οι τεχνολογίες Cloud προσφέρουν πλεονεκτήματα όπως μειωμένο κόστος λειτουργίας, νέους τρόπους απασχόλησης και αυξημένη λειτουργική απόδοση, χωρίς απαραίτητα οι επιχειρήσεις που τις εμπιστεύονται να επενδύουν σε χώρο και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Σήμερα, ολοένα και περισσότερο, οι επιχειρήσεις στρέφονται στην εξωτερική ανάθεση ή αγορά υπηρεσιών (outsourcing), για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών Cloud. Αναθέτουν δηλαδή την εφαρμογή σε επαγγελματίες που διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία στην εφαρμογή των εν λόγω τεχνολογιών.

Πρόκειται για εξειδικευμένες ομάδες που αποτελούνται από άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους συμβούλους, οι οποίοι προτείνουν σύγχρονες λύσεις σε όλο το φάσμα των λειτουργιών μιας επιχείρησης. Μελετώντας όλες τις διαθέσιμες λύσεις οι οποίες σχεδιάζονται για τις ανάγκες και το περιβάλλον της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, προτείνεται η υλοποίηση μιας τεχνολογικής μεταμόρφωσης σε περιβάλλον Cloud, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις υπάρχουσες τεχνολογίες, το κόστος και τη φύση των επιχειρηματικών διεργασιών της κάθε επιχείρησης.

Για την επιτυχή μετάβαση των επιχειρήσεων σε τεχνολογίες Cloud απαιτείται μια ολιστική και στοχευμένη προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό οράματος και στρατηγικής για τεχνολογική αναβάθμιση και τον σχεδιασμό ενός μοντέλου διακυβέρνησης και παρακολούθησης της απόδοσης του νέου τεχνολογικού μοντέλου. Αυτό μπορεί να γίνει κατορθωτό με γνώμονα τις υφιστάμενες επιχειρησιακές πολιτικές, καθώς και τον καθορισμό βελτιστοποιημένων και σταθερών λειτουργιών μιας επιχείρησης, για την παροχή, διαχείριση, πρόσβαση και διαμόρφωση των πόρων πληροφορικής της. Επιπλέον, σημαντική θεωρείται η συνεχής παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων με ξεκάθαρα δεδομένα, τα οποία ενδεχομένως να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσης για τη σταθερότητα, αξιοπιστία και απόδοση του οικοσυστήματος Cloud.

Οι αλλαγές που θα επιφέρει η μετάβαση στις εν λόγω τεχνολογίες δεν αφορούν μόνο τη μεταφορά των οικονομικών διεργασιών ή της διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού στο Cloud. Από τις διεργασίες διαχείρισης προσωπικού μέχρι τα πελατο-κεντρικά επιχειρηματικά μοντέλα, οι υπηρεσίες Cloud δύνανται να ενεργοποιήσουν νέα επίπεδα ευελιξίας, πληροφόρησης, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης.

Η χρήση του Cloud προσφέρει υψηλή επιχειρηματική αξία σε μια επιχείρηση:

  • Ένα άλμα για να ξεκινήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησης
  • Άμεση πρόσβαση σε κορυφαίες πρακτικές και διεργασίες
  • Επικυρωμένες λύσεις με αποδεδειγμένη χρησιμότητα στην πραγματική ζωή
  • Υψηλή ποιότητα διαχείρισης αλλαγών
  • Μειωμένους κίνδυνους εφαρμογής
  • Ενισχυμένη απόδοση επένδυσης
  • Σταθερή πλατφόρμα για συνεχή εξέλιξη και πρόοδο.

Η συνεχιζόμενη επένδυση της KPMG στις εφαρμογές Cloud και στις σχετικές διεργασίες και εργαλεία, δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε κορυφαίες πρακτικές και αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα στους πελάτες της. Επιπλέον, η συνεχής συνεργασία της KPMG με τους 6 κορυφαίους παγκόσμιους προμηθευτές Cloud λύσεων και υπηρεσιών, της δίνει την εμπειρία και τη τεχνογνωσία που χρειάζεται μια επιχείρηση για να ευθυγραμμιστεί με το μοντέλο Cloud και να επωφεληθεί στο έπακρο από πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη σωστή μετάβαση και αξιοποίηση του τεχνολογικού αυτού μοντέλου. Σε συνεργασία με τον πελάτη υλοποιούνται οι καλύτερες δυνατές λύσεις, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών Cloud δεν αποτελεί μόνο απόφαση ανανέωσης τεχνολογικής υποδομής ή ενίσχυσης της αξίας των υπηρεσιών μια επιχείρησης, αλλά και καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση του μέλλοντός της.

Άθως Κυριακίδης, Senior Manager, KPMG Limited

Loader