Το Υπουργικό αποφάσισε παράταση των υφιστάμενων μέτρων

Το Υπουργικό αποφάσισε παράταση των υφιστάμενων μέτρων

Αναλυτικά όλες οι αποφάσεις

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Κατά τη συνεδρίαση, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εφαρμογή του μέτρου “test to stay” από την 1η Απριλίου 2022 σε επαγγελματίες υγείας των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. Το σχετικό πρωτόκολλο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα εδώ

Διάβασε Επίσης: Welcome To Eden: Το πάρτι γίνεται εφιάλτης στην επερχόμενη σειρά του Netflix

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση των υφιστάμενων μέτρων για διαχείριση της πανδημίας μέχρι και τις 11 Απριλίου 2022.

Διάβασε Επίσης: Ο Will Smith ζήτησε συγνώμη στον Chris Rock με ανάρτηση του στο Instagram

Tο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κατ΄ εξαίρεση το διαχωρισμό 30 οικοπέδων σε δικαιούχες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα σε κρατικά τεμάχια στη Δένεια. Η απόφαση εντάσσεται στο  πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζεται για αναζωογόνηση της υπαίθρου και των ακριτικών περιοχών.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Νομοσχέδιο με τίτλο «O περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), Νόμος του 2022» το οποίο προνοεί τη σύσταση συστήματος πληροφοριών και αδειοδότησης ταξιδιού ΕΤΙΑΣ στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το πρόγραμμα αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου για να ταξιδεύσουν στην Κύπρο. Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος σκοπείται η βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας, η πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, η προστασία της δημόσιας υγείας και η μείωση των καθυστερήσεων στις διελεύσεις στα σύνορα. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση Πασχαλινού Επιδόματος ύψους €190 προς συνολικά 18.822 συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα. Το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στις €7.000 από €6.500 για μονήρες νοικοκυριό και στις €12.000 από €11.000 για νοικοκυριό δύο συνταξιούχων. Από τη διεύρυνση του εισοδηματικού ορίου, επωφελούνται συνολικά 5.151 άτομα, τα οποία είτε είχαν απωλέσει το δικαίωμά τους σε Πασχαλινό Επίδομα λόγω αύξησης των συντάξεών τους για το έτος 2021, είτε είναι νέοι δικαιούχοι του επιδόματος λόγω αύξησης των εισοδηματικών ορίων, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, περιλαμβανομένων και των χαμηλοσυνταξιούχων που λαμβάνουν το Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων μέσω του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Η πρόσθετη δαπάνη από την αύξηση του εισοδηματικού ορίου ανέρχεται σχεδόν σε 1 εκατομμύριο ευρώ.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα ως αντιστάθμισμα για στήριξη των νοικοκυριών και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, ο πληθωρισμός και η περαιτέρω μείωση της αγοραστικής αξίας των νοικοκυριών των χαμηλοσυνταξιούχων. Λεπτομέρειες για το Σχέδιο θα ανακοινωθούν από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Πηγή

Πηγή φωτογραφίας
 

Loader