5 Feb 2018

Οι δεσμεύσεις Αναστασιάδη για την επόμενη πενταετία

Σε bullet - points. Καλή νέα πενταετία να ευχηθούμε σε όλους

Μπορείς να παρακολουθείς την πορεία υλοποίησης του προγράμματος μέσω του FACT CHECKING στην Offsite Politics

Άμεση συνέχιση συνομιλιών για το Κυπριακό

Συνέχιση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, των συμφωνιών που έχουν μέχρι σήμερα συνομολογηθεί και των παραμέτρων που έχει προτείνει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σωστή προετοιμασία μιας νέας διάσκεψης για την Κύπρο και ενεργότερη εμπλοκή των 5 μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Καλύτερες συνθήκες ενότητας στο εσωτερικό μέτωπο, ενδυναμώνοντας τη θέση της πλευράς μας και την αξιοποίηση όλων μας των δυνατοτήτων

Εφαρμογή του ΓεΣΥ και της πλήρους αυτονόμησης των κρατικών νοσηλευτηρίων

Μείωση των φορολογικών βαρών

Μη επιβολή νέων φορολογιών. Μείωση ή και κατάργηση φόρων και προώθηση φορολογικών κινήτρων.

Τράπεζες-Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Προώθηση πλασίου μεταρρύθμισης της Κεντρικής Τράπεζας
Ενίσχυση αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας των μηχανισμών εποπτείας.
Ενδυνάμωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Σύσταση Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής Ασφαλειών και Ταμείων Προνοίας.
Ευχέρεια διαγραφής δανείων μέχρι 25,000 ευρώ στη βάση κριτηρίων.
Προστασία με ισχυρό θεσμικό πλαίσιο της πρώτης κατοικίας.
Εξέταση υπό προϋποθέσεις δημιουργίας και νέων εργαλείων ή και εξειδικευμένου φορέα, για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος

Στήριξη της μεσαίας τάξης
Σταδιακή αποκατάσταση των θυμάτων της κρίσης
Ενεργοποίηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης και εκπόνηση σχεδίου, που θα καθορίζει τους δικαιούχους στη βάση οικονομικών, κοινωνικών, νομικών κριτηρίων και χωρίς το κράτος να αναλαμβάνει νομική ευθύνη.
Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων
Εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας
Κατοχύρωση της αξιοπρεπούς απασχόλησης ώστε να διασφαλίζονται με τον καλύτερο τρόπο τα ωράρια, οι συνθήκες εργασίας και η αμοιβή αναλόγως των προσόντων, της ποιότητας και παραγωγικότητας της εργασίας.
Δημιουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας
Αποτρεπτικές ποινές και διοικητικά πρόστιμα για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας
Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Δήλωση Προσλήψεων και Αλλων Στοιχείων που προβλέπονται από τις εργατικές νομοθεσίες
Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με τους επαγγελματικούς συνδέσμους για την από κοινού αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
Έναρξη διαλόγου για τη θέσπιση του εθνικού κατώτατου μισθού, σε όλα τα επαγγέλματα, αφού πρώτα επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους απασχόλησης.

Οικογένεια-Κοινωνία
Στοχευμένα κίνητρα για απόκτηση δεύτερου παιδιού
Περαιτέρω ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών μέσω της επαναφοράς - στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων - φορολογικών απαλλαγών για στήριξη της οικογένειας και αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.
Ριζικό εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί υιοθεσίας για τη διευκόλυνση οικογενειών προς νόμιμη υιοθεσία παιδιών
Προώθηση επιχορήγησης των υπηρεσιών φροντίδας όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
Παροχή ισχυρών κινήτρων για τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών και νηπίων κοντά στην εργασία, για τις επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό προσωπικού
Κατοχύρωση ευέλικτων μορφών εργασίας, όπως την τηλεργασία από το σπίτι και τα ευέλικτα ωράρια, ξεκινώντας από τον δημόσιο τομέα.

Νεανική-γυναικεία επιχειρηματικότητα
Εντατικοποίηση προγραμμάτων νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας
Παροχή εξειδικευμένης στήριξης σε νέους να σήσουν τη δική τους επιχείρηση
Επέκταση του προγράμματος επιδότησης της πρακτικής άσκησης, όπου αυτή είναι προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας επαγγέλματος

Παιδεία
Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του τρόπου διορισμού των εκπαιδευτικών
Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών
Ολοκλήρωση σύγχρονου τρόπου αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου.
Δημιουργία νέων Σχολείων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Καθολική εφαρμογή του Σχεδίου Επαγγελματικής Μάθησης που ήδη εφαρμόσαμε πιλοτικά.
Επέκταση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου στο Δημοτικό και η εφαρμογή του σε Γυμνάσιο και Λύκειο
Πλήρης ψηφιοποίηση τόσο της διοίκησης των σχολείων όσο και της διδακτέας ύλης
Επίτευξη παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων
Εκ βάθρων εκσυγχρονισμός του θεσμού των Σχολικών Εφοριών
Πλήρης εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων
Ενίσχυση των προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Αναβάθμιση και διεθνοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω τόσο των Δημόσιων, όσο και των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Πολιτισμός
Δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού
Ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου
Νέα Κυπριακή Βιβλιοθήκη
Αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας
Ανακαίνιση και αναβάθμιση του Παγκυπρίου Γυμνασίου.
Ενίσχυση του προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης
Ολοκλήρωση του Ψηφιοποιημένου Αρχείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εξορθολογισμός της χρηματοδότησης πολιτιστικών δράσεων μέσω προγράμματος «Πολιτισμός» και «Θυμέλη»

Αθλητισμός
Ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Λεμεσό
Ενίσχυση δράσεων για στήριξη του αθλητισμού κορυφής
Πρόγραμμα διπλής εκπαίδευσης ε
Επαναξιολόγηση των κριτηρίων κρατικής επιχορήγησης των αθλητικών φορέων
«Κάρτα Φιλάθλου» και σύστημα Ταυτοποίησης Φιλάθλων.
Αναδιαμόρφωση της προσφυγικής και στεγαστικής πολιτικής

Ισότητα Ανδρών – Γυναικών
Δραστική αύξηση του προϋπολογισμού του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
Ενδυνάμωση του θεσμού του Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, με την παραχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών
Κίνητρα για αύξηση του αριθμού των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ζωή
Δημιουργία Παρατηρητηρίου και Τράπεζας Δεδομένων για τη Συμμετοχή των Γυναικών

Κατοχύρωση Δικαιωμάτων και Αποδοχή της Διαφορετικότητας
Ολοκληρωτική κατοχύρωση δικαιωμάτων συμπολιτών μας που αδίκως μέχρι σήμερα τα αποστερούνταν, με τη δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής Προώθησης της Πολυπολιτισμικότητας, Ανεκτικότητας και Αποδοχής της Διαφορετικότητας, με την ενεργό συμμετοχή των εκπροσώπων των σχετικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Οδική ασφάλεια
Ενδυνάμωση της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας
Αύξηση αστυνόμευσης στο οδικό δίκτυο
Εγκατάσταση εκτεταμένου συστήματος καμερών φωτοεπισήμανσης.
Στήριξη συνταξιούχων

Εξέλιξη του θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στα επόμενα πέντε (5) χρόνια
Δραστική ενίσχυση της στήριξης και υποστήριξης συνταξιούχων
Ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών όπως την κατ’ οίκον φροντίδα, αλλά και τη μεγάλη βελτίωση στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μέσω του ΓΕΣΥ.

Δες κι αυτά

Πρόσωπα